Xem Bác Sĩ Tư vấn GIẢM CÂN an toàn TRỰC TIẾP – Phần 1Danh sách đầy đủ:
——————–
Xem chương trình Tư vấn trực tiếp Giảm cân an toàn:
Uống thuốc giảm cân cần có hướng dẫn của bác sĩ
Tiến sĩ Đặng Vạn Phước, Tiến sĩ Lê Bạch Mai, Thạc sĩ Đào Thị Yến Phi và ca sĩ Hồ Ngọc Hà đều cho rằng việc giảm cân cần được xem xét thận trọng, trong trường hợp phải uống thuốc thì cần có hướng dẫn của bác sĩ.

Tiến sĩ Đặng Vạn Phước, Tiến sĩ Lê Bạch Mai, Thạc sĩ Đào Thị Yến Phi và ca sĩ Hồ Ngọc Hà sẵn sàng tư vấn cho độc giả cách giảm cân an toàn theo hình thức live streaming (truyền hình trực tiếp) lần đầu tiên xuất hiện tạo Vnexpress.

Cách Giảm Cân

No comments yet.

Leave a Reply